Artikel verschenen over Maastrichtse boekdrukgeschiedenis

datum: 12-07-2017

In het jaarboek 2016 van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap is een artikel verschenen over de Maastrichtse boekdrukgeschiedenis met de titel: Verlichting en traditie; de strijd om de moderne tijd in het Maastrichtse boek. Het artikel is geschreven door Ben van de Wall, die als onderzoeker verbonden was aan het project.